Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7

Tin Nóng

Lương công chức, viên chức từ 1/7 thấp nhất 3,1 triệu đồng một tháng, cao nhất là chuyên gia cao cấp bậc 3 với 23,4 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.

Quốc hội vừa đồng ý với đề xuất của Chính phủ tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. Theo đó, lương cứng của công chức, viên chức được tính bằng cách nhân hệ số lương với 2,34 triệu đồng thay vì mức 1,8 triệu như hiện nay.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND TP Thủ Đức, tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Chuyên gia cao cấp là nhóm nhận lương cao nhất, từ 20,5 đến 23,4 triệu đồng một tháng, tùy bậc. Mức này cao hơn hiện tại 4,7-5,4 triệu đồng.

 

 

Ở nhóm cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, mức lương cao nhất là 18,7 triệu đồng mỗi tháng – cao hơn lương hiện tại 4,3 triệu đồng; áp dụng với công chức loại A3, bậc 6 như chuyên viên, thẩm tra viên, kiểm soát viên, kiểm toán viên cao cấp. Mức lương thấp nhất là 3,1 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng cho ngạch kế toán viên sơ cấp.

Nhóm viên chức, mức lương cao nhất là 18,7 triệu đồng một tháng; áp dụng với viên chức loại A3, bậc 6 như kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ, phóng viên, biên tập viên cao cấp. Thấp nhất là 3,5 triệu đồng một tháng, áp dụng cho viên chức ngạch y công.

Bảng lương của cán bộ, công chức trước và sau 1/7 như sau:
(Bảng lương căn cứ theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang)

Bảng lương của viên chức trước và sau 1/7 như sau: